Geneza Bezpiecznej Transakcji

/
Geneza Bezpiecznej Transakcji
1991 r.
Powstają Urzędy Kontroli Skarbowej (UKS). Inspektorzy kontrolują prawidłowość obliczania i wpłacania podatków. Urzędy Kontroli Skarbowej zostają wyposażone w wywiad skarbowy, kontrole nieujawnionych źródeł przychodu, tworzone są komórki planowania kontroli, które typują firmy do kontroli.
1991 r.
1993 r.
Wprowadzono ustawę o VAT i podatku Akcyzowym. Zasadą jest neutralność VAT i prawo do potrącania przez przedsiębiorców VAT naliczonego. Kontrole kwestionują prawo do odliczania VAT w związku z zawyżonymi kosztami uzyskania przychodu.
1993 r.
2004 r.
Polska wstępuje do Unii Europejskiej, co oznacza że przyjmujemy rozwiązania VAT obowiązujące w całej Unii. Wdrażamy też VI Dyrektywę VAT. Unia gwarantuje swobodę przepływu osób, kapitału i równość wszystkich podmiotów gospodarczych. Spory podatkowe rozstrzyga Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
2004 r.
2010 r.
Unia wprowadza zmiany do Dyrektywy o VAT i wprowadza kontrole biznesowe jako sposób na zapewnienie autentyczności i rzetelności faktur. Jednocześnie wprowadzona została możliwość przesyłania faktur w drodze elektronicznej.
2010 r.
2014 r.
Kontrole biznesowe zostają wprowadzone do polskiej ustawy o VAT (art. 106 m). Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że kontrole biznesowe zapewniają wiarygodną ścieżkę audytu pomiędzy fakturą a zdarzeniem gospodarczym udokumentowanym fakturą. Ponadto kontrole biznesowe służą zapewnieniu autentyczności i rzetelności faktur. W skutek kontroli biznesowych podatnik, może wykazać należytą staranność, ocenianą podczas kontroli przez Urzędy Kontroli Skarbowej i Urzędy Skarbowe.
2014 r.
2017 r.
Urzędy Kontroli Skarbowej zmieniają się w Urzędy Celno-Skarbowe, które rygorystycznie kontrolują przedsiębiorców w związku z ogromną skalą oszustw VAT. Tzw. luka w VAT wynosi kilkadziesiąt mld rocznie, Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rygorystycznie ocenia przedsiębiorców jeżeli stwierdzą, że kontrahent lub jego dostawca, dopuścili się oszustwa VAT. KAS walczy z nieuczciwymi firmami, wprowadza; split payment, odwrócony VAT, JPK, uruchamia algorytm (program IA) do typowania podmiotów do kontroli. Szansę mają ci przedsiębiorcy, którzy udowodnią że dochowali należytej staranności i nie wiedzieli, że kontrahent jest uczestnikiem karuzeli podatkowej i nie mogli wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, że kontrahent miał zamiar dopuścić się oszustwa VAT. Co ważne UCS sprawdza, czy podatnik weryfikował swojego kontrahenta stosując kontrolę biznesową.
2017 r.
2019 r.
Ministerstwo Finansów wprowadza akcję edukacyjną w zakresie bezpiecznej transakcji wprowadza: split payment, odwrócony VAT, pliki JPK, białą listę, co ułatwia przedsiębiorcom weryfikację swoich kontrahentów, celem dochowania należytej staranności.
2019 r.
2020 r.
Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej ogłasza Standard Kontroli Biznesowej, który jest "drogowskazem" do stworzenia w firmie indywidualnego Systemu Kontroli Biznesowej (SKB). System to procedury określające skoordynowane działania i odpowiednie dokumentowanie oraz identyfikację i ocenę ryzyka kontrahenta, w tym działania adekwatne, które zwiększają prawdopodobieństwo ograniczenia ryzyka, a przez to realnie wspierają osiągnięcie celów i zadań przedsiębiorstwa. Elementem SKB jest weryfikacja kontrahenta, którą umożliwia portal Bezpieczna Transakcja.
2020 r.
2020 r.
KIKB podejmuje prace wdrożeniowe związane z portalem www.bt24.pl . W grudniu 2020 r. do użytku przedsiębiorców zostaje oddane gotowe narzędzie służące do weryfikacji kontrahentów. Bezpieczna Transakcja to realne wsparcie dla uczciwych podatników i legalnego biznesu.
2020 r.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa