Moc prawna

/
Moc prawna

Raport Informacyjny o Firmie (RIF) jest dokumentem prywatnym sporządzonym przez ekspertów z Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej w Warszawie – lidera bezpieczeństwa fiskalnego. Raport, jako dowód weryfikacji kontrahenta, może być przedkładany do organów kontroli skarbowej lub organów ścigania. Jest on przygotowany przez ekspertów kontroli biznesowej, analityków, specjalistów branżowych. Raport zostaje sporządzony z zachowaniem staranności oczekiwanej od podmiotu zawodowego (profesjonalisty). Częścią RIF 02 może być Sprawozdanie z Inspekcji Terenowej danego kontrahenta, gwarantujące wiarygodność i aktualność zebranych danych oraz pozyskanych informacji. Co ważne, każdy RIF jest sporządzany pod kątem przydatności zawartych w nim danych do kontroli KAS, a także postępowań karnych czy sądowych.

Uwagi KIKB co do wykorzystania Raportu (RIF) przez Zlecającego:

  1. Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej zastrzega, że treść wykonanego na zlecenie Zamawiającego Raportu nie może być ani w całości, ani we fragmentach udostępniana innym niż Zamawiający podmiotom, w szczególności nie może być upubliczniana ani udostępniana innym niż zamawiający przedsiębiorcom, osobom prywatnym, stowarzyszeniom i podobnym organizacjom.
  2. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy organów władzy publicznej, w tym organów podatkowych i kontrolnych, organów ścigania, w tym prokuratury i policji oraz organów wymiaru sprawiedliwości, którym treść Raportu może być udostępniania na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  3. Wszelkie pozyskane lub sporządzone przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej w związku z przygotowaniem Raportu materiały, takie jak informacje, dokumenty, zestawienia, zbiory danych, fotografie itp. niezależnie od formy, w jakiej zostały utrwalone, są własnością Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej i będą udostępnione jedynie Zamawiającemu. Zastrzeżenie to nie dotyczy organów i sytuacji wskazanych w punkcie 2.
  4. Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zestawienia, tabele, układ graficzny i dobór informacji) przedstawione w niniejszym dokumencie są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Właścicielem majątkowych praw autorskich pozostaje następujący podmiot: Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o., ul. Sienna 93 lok. 35 00-815 Warszawa, NIP 5272839989. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa