Nasz zespół

/
Nasz zespół

Janusz Makarowski

Członek Zarządu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej
janusz-makarowski

Wieloletni pracownik administracji skarbowej na różnych stanowiskach kierowniczych również w Ministerstwie Finansów. Biegły sądowy w obszarze wyłudzeń podatku VAT oraz nieprawidłowości w obrocie towarami akcyzowymi. Prowadzi zajęcia z przestępczości podatkowej i bezpieczeństwa ekonomicznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w kryminalno-finansowych aspektach zorganizowanej przestępczości podatkowej oraz bezpieczeństwa ekonomicznego podmiotów gospodarczych.

Sławomir Motyka

Analityk
slawomir-motyka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek zespołu Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej zajmujący się problematyką należytej staranności w transakcjach handlowych. Specjalizuje się w szczególności weryfikacją i analizą informacji koniecznych do sporządzania Raportów Informacyjnych o Firmie dających gwarancje przedsiębiorcom wiedzy o ich kontrahencie.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa