Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej
Sp. z o.o.

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa

Napisz do nas

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 93 lok.35, 00-815 Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu dla którego zostały nam udostępnione. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone lub do czasu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W tym celu mogą Państwo skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: sekretariat@kikb.pl lub bezpośrednio w siedzibie firmy.

    Dane osobowe przetwarzane są w Krajowym Instytucie Kontroli Biznesowej zgodnie z polityką prywatności oraz przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (poz. 1000 z póź. zmianami).