Polityka prywatności

/
Polityka prywatności

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o., świadcząc swoje usługi przedsiębiorcom i innym podmiotom prawa, czyni zadość wymogom zachowania należytej staranności. Zapewnia także bezpieczeństwo swoim kontrahentom podczas przetwarzania danych osobowych. Poniższa polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Spółkę danych osobowych podmiotów współpracujących z KIKB, prawa tych podmiotów oraz obowiązki Spółki jako Administratora danych.

Administratorem danych jest:

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 93 lokal 35, 00-815 Warszawa, NIP: 5272839989, REGON: 36955056500000, KRS: 0000720221.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. przetwarza dane podmiotów zainteresowanych usługami Spółki w przedmiocie weryfikacji kontrahentów biznesowych poprzez wypełnienie formularza zapytania ofertowego lub zlecenia i przesłanie pocztą elektroniczną (e-mail) na wskazany adres. Dane osobowe są potrzebne w szczególności do:

 • wyceny zlecenia;
 • złożenia zlecenia;
 • wystawienia faktury VAT;
 • dostarczenia Raportu Informacyjnego o Firmie.

Rodzaj danych:

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zamówienia oraz sporządzenia Raportu Informacyjnego o Firmie oraz wystawienia faktury VAT:

 • dane zlecającego wykonanie Raportu Informacyjnego o Firmie: nazwa firmy, siedziba firmy, imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres e-mail do kontaktu, numer telefonu kontaktowego;
 • dane zlecającego potrzebne do wystawienia faktury VAT: nazwa firmy, dane adresowe, Numer Identyfikacji Podatkowej,
 • dane o kontrahencie: nazwa firmy, dane adresowe, Numer Identyfikacji Podatkowej, przedmiot działalności gospodarczej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe zlecających przetwarzane są za ich zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zlecenia weryfikacji kontrahentów biznesowych za pośrednictwem formularza zapytania ofertowego lub zlecenia.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia realizację zlecenia. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Zleceniodawcom przysługują następujące prawa:

 • Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili bez podania przyczyny. Zleceniodawca może wycofać zgodę na przetwarzanie danych w celu przez niego wskazanym. Wycofanie zgody nie wpływa na dotychczas dokonane czynności.
 • Możliwość zażądania usunięcia danych osobowych Zleceniodawcy – bez podania przyczyny. Usunięcie danych oznacza, że nie będą one przetwarzane przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej  Sp. z o.o.
 • Możliwość wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych Zleceniodawcy, w tym profilowania, zarówno w całości, jak i we wskazanym przez Zleceniodawcę celu. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych, co oznacza, że dane osobowe Zleceniodawcy nie będą przetwarzane przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o.
 • Możliwość żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Zleceniodawcy przez określony czas.
 • Możliwość zażądania poprawy danych osobowych Zleceniodawcy w dowolnym momencie. 
 • Możliwość zażądania udzielenia informacji o zakresie przetwarzania przez Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. danych osobowych Zleceniodawcy w dowolnym momencie.
 • Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. poinformuje Zleceniodawcę o podjętych działaniach w ciągu miesiąca od zgłoszenia. 

Czas przechowywania danych osobowych

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe kontrahentów do 5 lat lub do czasu zgłoszenia przez Zleceniodawcę żądania usunięcia danych osobowych bądź wycofania zgody Zleceniodawcy na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ich usunięcia.

W systemie pozostaną jedynie informacje archiwalne dotyczące transakcji zawartych przez Zleceniodawcę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia i żądania dotyczące danych osobowych kontrahent może zgłaszać do Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. w następujący sposób:

 • E-mail na adres: biuro@bt24.pl;
 • Telefonicznie: + 48 781 422 406;
 • Przez operatora pocztowego: Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej  Sp. z o.o. Biuro w Bielsku Białej, al. Armii Krajowej 220 pawilon 3 pokój 112, 43-316 Bielsko-Biała.

Zasady cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki, przeważnie tekstowe, zawierające informacje, które pozwalają na zapamiętywanie na urządzeniu, z którego korzysta Zleceniodawca:

 • danych logowania Zleceniodawcy;
 • usług zakupionych przez Zleceniodawcę;
 • usług, które wzbudziły zainteresowanie Zleceniodawcy.

Pozwalają one także na zbieranie danych statystycznych, które nie identyfikują tożsamości Zleceniodawcy, nie zagrażają jego bezpieczeństwu, a także oprogramowaniu i urządzeniom, z których korzysta.

Co do zasady przeglądarki internetowe posiadają funkcje zapisywania plików cookies. Każdy użytkownik może wyłączyć tę funkcję w ustawieniach swojej przeglądarki, jeżeli nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików. 

Zaletą korzystania z plików cookies jest płynna praca podczas korzystania z platformy BT24.pl – Zleceniodawca nie musi każdorazowo logować się po uruchomieniu platformy (wpisywanie danych logowania – login i hasło), a także pozwala Usługodawcy na monitorowanie statystyk dotyczących korzystania z platformy przez Zleceniodawców.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej Sp. z o.o. informuje, że niezaakceptowanie polityki plików cookies koniecznych do prawidłowego skorzystania z usługi weryfikacji kontrahentów biznesowych może utrudnić korzystanie z niektórych modułów platformy.

Wyrażenie zgody na zapisywanie plików cookies będzie skutkowało zapisywaniem ich na urządzeniu Zleceniodawcy.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa