Zagrożenia

/
Zagrożenia

Przedsiębiorco, jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie działalności gospodarczej, którą prowadzisz, koniecznie zweryfikuj swojego kontrahenta! Co może Ci grozić jeżeli tego nie zrobisz?

  • Odmowa prawa do odliczenia VAT naliczonego zawartego w fakturach zakupu (na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 1 lub 4 ustawy o VAT).
  • Sankcja z art. 108 VAT. Jeżeli podczas kontroli fiskus uzna, że zakupiłeś towar lub usługę od tzw. znikającego podatnika lub słupa lub też towar krążył wcześniej w tzw. karuzeli podatkowej, to KAS zażąda od Ciebie wykazania twojej należytej staranności poprzez udokumentowanie weryfikacji takiego dostawcy.  Jeżeli w sposób przekonujący tego nie wykażesz to KAS odmówi Tobie prawa do odliczenia podatku VAT, a dodatkowo zapłacisz sankcję w postaci kary z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, co oznacza że będziesz musiał zapłacić VAT z Twoich faktur sprzedaży.

Z Kodeksu karnego skarbowego: art. 62 i art. 76 kks

  • Odpowiedzialność z kks ponosi sprawca, który popełnia czyn zabroniony przez kodeks. Występuje on w sytuacji ustalenia podczas kontroli KAS świadomego udziału w oszustwie podatkowym typu karuzela podatkowa lub znikający podatnik, który przywłaszczy VAT. Świadomość oznacza, że wiedziałeś lub mogłeś wiedzieć, że twój kontrahent jest nierzetelny (nieuczciwy). Kodek przewiduje sankcję karną w postaci kary grzywny, a w szczególnych zaś okolicznościach karę pozbawienia wolności.

Kodeks karny w art. 270a kk, 271a kk przewiduje odpowiedzialność zagrożoną karą pozbawienia wolności (§ 1) od 6 m/cy do 8 lat lub (§ 2) od 3 lat do 15 lat.

Są to czyny zabronione polegające na podrobieniu faktury i/lub wystawieniu pustej faktury.

Art. 277a kk kwalifikuje czyn zabroniony jako tzw. „zbrodnię” VAT. Jest on zagrożony karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności w sytuacji uszczuplenia kwoty VAT powyżej 10 mln zł.

Należy pamiętać, że te przestępstwa są przestępstwami umyślnymi. Oznacza to, że sprawca musi albo chcieć je popełnić, albo przewidując taką możliwość, godzić się na ich popełnienie. Innymi słowy działanie podatnika musi cechować zamiar popełnienia przestępstwa, a to także godzenie się na jego popełnienie. Raport z weryfikacji kontrahenta, do którego sporządzenia zachęcamy, daje Tobie silny argument w tego typu sprawach.

Zapoznaj się z materiałem MF/KAS (więcej…)

Uwikłanie w karuzelę podatkową VAT niesie ze sobą duże ryzyko dotkliwych strat oraz utraty zaufania, a niekiedy też wizerunku.

Weryfikacja kontrahentów nawet okresowa, a zwłaszcza nowych dostawców, zmniejsza Twoje ryzyko podatkowe.

Świadomy (mądry przed szkodą) przedsiębiorca powinien zapobiegać ryzyku. Kwestią otwartą nie jest bowiem odpowiedź na pytanie: „Czy moja firma zostanie skontrolowana?”, bardziej zasadne jest pytanie: „Kiedy moja firma zostanie skontrolowana?”.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa