Baza wiedzy

/
Baza wiedzy
Uwikłanie firm w karuzelę VAT

Uwikłanie firm w karuzelę VAT

Media regularnie donoszą o udanych działaniach KAS i innych służb w różnych branżach.
Kampania edukacyjna Bezpieczna Transakcja

Kampania edukacyjna Bezpieczna Transakcja

Ministerstwo Finansów prowadzi we współpracy z partnerami społecznymi ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna Transakcja.
Jak to jest z tymi Raportami z Bezpiecznej Transakcji - RIF?

Jak to jest z tymi Raportami z Bezpiecznej Transakcji - RIF?

Raport może uchronić nie tylko Twoją firmę przed stratami ekonomicznymi, nade wszystko może dostarczyć dowodów w postępowaniu prokuratorskim
Przestępstwa w VAT

Przestępstwa w VAT

Najbardziej zaawansowane są oszustwa o charakterze karuzelowym, w których występują łącznie elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT bądź uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT.
Należyta staranność

Należyta staranność

Należy wdrożyć System Kontroli Biznesowej, jako procedury wewnętrzne związane z dokumentowaniem transakcji gospodarczych oraz ograniczające ryzyko podatkowe kontrahenta.
Dochowanie należytej staranności w przypadku płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności

Dochowanie należytej staranności w przypadku płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) nie zwalnia z odpowiedzialności karnej skarbowej na gruncie KKS za popełnienie czynu zabronionego.
Nie weryfikujesz kontrahenta? Dowiedz się czym ryzykujesz.

Nie weryfikujesz kontrahenta? Dowiedz się czym ryzykujesz.

Poszukiwanie rozwiązań i narzędzi, które z jednej strony wspierałyby przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków, a z drugiej ograniczyłyby ich ryzyko podatkowe związane z nieuczciwym kontrahentem.
Przedsiębiorca detektywem? Czy wystarczy weryfikacja kontrahenta?

Przedsiębiorca detektywem? Czy wystarczy weryfikacja kontrahenta?

Weryfikacja kontrahenta w stopniu racjonalnym chronić będzie podatnika przed posądzeniem go o udział w oszustwie podatkowym, nawet jeżeli do takiego oszustwa dopuścił się jego zweryfikowany…
Kontrola biznesowa – potrzeba czy obowiązek?

Kontrola biznesowa – potrzeba czy obowiązek?

Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli biznesowej w przedsiębiorstwie jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wplątania się w afery związane z oszustwami podatkowymi.
Jak zweryfikować rzetelność i wiarygodność kontrahenta?

Jak zweryfikować rzetelność i wiarygodność kontrahenta?

Od stwierdzenia przez fiskusa udziału w karuzeli podatkowej jest w zasadzie prosta droga do tego, żeby fiskus zakwestionował nam prawo do odliczenia podatku VAT.
Odpowiedzialność karna, w tym karna skarbowa członków zarządu

Odpowiedzialność karna, w tym karna skarbowa członków zarządu

. Poprawne rozliczanie się z fiskusem, z dochowaniem wymaganych prawem obowiązków, chroni przedsiębiorstwo przed niepotrzebnymi finansowymi i pozafinansowymi kosztami.
Praktyka KAS

Praktyka KAS

Fiskus zakłada z góry, jeżeli zidentyfikuje nierzetelnego kontrahenta to wszystkie ustalone w łańcuchu podmioty, dopuszczały się oszustwa podatkowego.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

ul. Sienna 93 lok. 35
00-815 Warszawa