Jak zweryfikować rzetelność i wiarygodność kontrahenta?

Od stwierdzenia przez fiskusa udziału w karuzeli podatkowej jest w zasadzie prosta droga do tego, żeby fiskus zakwestionował nam prawo do odliczenia podatku VAT.

Karuzela podatkowa to nic innego jak konstrukcja używana przez jej organizatorów celem utrudnienia wykrycia oszustwa podatkowego. Polega ona na tym, że mamy szereg następujących po sobie czynności podejmowanych przez kilka podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw, wykorzystujących legalny obrót gospodarczy, w ramach którego wybrane podmioty dokonują działań zmierzających do uchylenia się od opodatkowania i wyłudzenia VAT. Karuzela podatkowa sama w sobie nie jest oszustwem, ale konstrukcją, w ramach której niektórzy z jej uczestników popełniają oszustwa podatkowe.”

Fiskus bardzo rygorystycznie podchodzi do podatników (firm), które zostały wplątane w karuzelę podatkową. Konsekwencje transakcji z nieuczciwym kontrahentem – świadomym uczestnikiem karuzeli podatkowej – mogą spowodować dotkliwe straty u uczciwego podatnika, wystarczy nieświadomie kupić towar od takiego kontrahenta.

Od stwierdzenia przez fiskusa udziału w karuzeli podatkowej jest w zasadzie prosta droga do tego, żeby fiskus zakwestionował nam prawo do odliczenia podatku VAT.

W konsekwencji fiskus wyda wtedy decyzję określającą zobowiązanie w VAT. Powstanie wówczas u podatnika zaległość podatkowa w VAT – w wysokości podatku, który odliczyliśmy od faktur zakupu otrzymanych od kontrahenta uznanego przez fiskusa za nieuczciwego, a to oznacza, że kwotę VAT (wcześniej odliczoną) będziemy musieli jednak zapłacić do Urzędu Skarbowego i to wraz z odsetkami.

Dlaczego tak się dzieje? Powszechną praktyką fiskusa – który nie potrafi złapać prawdziwych oszustów, organizatorów karuzeli – jest negowanie prawa do odliczenia podatku naliczonego u uczciwych podatników, którzy nieświadomie kupili towar będący przedmiotem karuzeli VAT. Kontrolujący twierdzą wówczas, że podatnik nie zachował należytej staranności i nie zweryfikował prawidłowo kontrahenta, od którego nabył towar.

Zasadnym powstaje zatem pytanie, jak zweryfikować prawidłowo kontrahenta, aby nie mieć problemów z fiskusem, a pewnie i spokojnie odliczać VAT?