Przedsiębiorca detektywem? Czy wystarczy weryfikacja kontrahenta?

Weryfikacja kontrahenta w stopniu racjonalnym chronić będzie podatnika przed posądzeniem go o udział w oszustwie podatkowym, nawet jeżeli do takiego oszustwa dopuścił się jego zweryfikowany kontrahent.

Stoimy na stanowisku, które jest zgodne z wypracowanym poglądem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że weryfikacja kontrahenta w stopniu racjonalnym chronić będzie podatnika przed posądzeniem go o udział w oszustwie podatkowym, nawet jeżeli do takiego oszustwa dopuścił się jego zweryfikowany kontrahent.

Natomiast organy podatkowe nie mogą wymagać od podatnika podejmowania czynności sprawdzających, czy wręcz detektywistycznych, które nie są jego zadaniem.

Trybunał stanął także na stanowisku, że dopiero istotne podejrzenia co do nieprawidłowości w działaniu kontrahenta skutkuje powinnością wnikliwej weryfikacji takiego podmiotu.

Czyli z jednej strony mamy orzecznictwo Trybunału, korzystne dla podatnika, z drugiej strony mamy praktykę fiskusa, nakładającą na podatników poszerzony obowiązek weryfikacji.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i  uwzględniając praktykę fiskusa, przekazujemy Wam praktyczne rozwiązanie dostępne online, efektem którego będzie opracowany na zamówienie analityczny „Raport Informacyjny o Firmie”, celem ograniczenia waszego ryzyka podatkowego związanego z tym kontrahentem.