Przestępstwa w VAT

Najbardziej zaawansowane są oszustwa o charakterze karuzelowym, w których występują łącznie elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT bądź uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT.

Należyta staranność

Należy wdrożyć System Kontroli Biznesowej, jako procedury wewnętrzne związane z dokumentowaniem transakcji gospodarczych oraz ograniczające ryzyko podatkowe kontrahenta.