Kontrola biznesowa – potrzeba czy obowiązek?

Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli biznesowej w przedsiębiorstwie jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wplątania się w afery związane z oszustwami podatkowymi.

W dniu 1 marca 2017 r. weszły w życie zmiany w kodeksie karnym, które do przestępstw pospolitych zaliczyły wystawianie podrobionych i przerobionych faktur VAT lub posługiwanie się nimi dla potrzeb rozliczeń podatkowych (art. 270a i 277a – z zagrożeniem nawet do 25 lat pozbawienia wolności). Rozsądnie działający zarząd powinien podjąć działania zabezpieczające, aby ograniczyć lub uniknąć ryzyka wplątania w oszustwo podatkowe.

Przedsiębiorca powinien więc jak najszybciej wdrożyć system kontroli biznesowej jako wewnętrzne procedury dokumentowania transakcji i weryfikacji kontrahenta, celem ograniczenia ryzyka podatkowego  w transakcjach gospodarczych w zakresie podatku VAT. Drogowskazem do opracowania procedur systemu jest  STANDARD KONTROLI BIZNESOWEJ KIKB, w zakresie Zarządzania Ryzykiem Podatkowym w Procesach Gospodarczych.

Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli biznesowej w przedsiębiorstwie jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wplątania się w afery związane z oszustwami podatkowymi. Taki system można zaprojektować samodzielnie lub zlecić to zadanie wyspecjalizowanym audytorom.