Należyta staranność

Należy wdrożyć System Kontroli Biznesowej, jako procedury wewnętrzne związane z dokumentowaniem transakcji gospodarczych oraz ograniczające ryzyko podatkowe kontrahenta.

Co to jest należyta staranność (NS)?

Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Została przedstawiona w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” (Metodyka). Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, którzy nie dokonali oszustwa w zakresie podatku VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT.

Portal BT24.pl współpracuje z Krajowym Instytutem Kontroli Biznesowej w Warszawie, który opracował STANDARD Kontroli Biznesowej, rozumiany jako „drogowskaz” dla przedsiębiorców, chcących uniknąć zarzutu świadomego współdziałania z nieuczciwym kontrahentem – „znikającym podatnikiem” – jako jego wspólnik. Podjęcie przez podatnika działań wskazanych w STANDARDZIE istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności i otrzymania zwrotu VAT w sposób pewny i niezagrożony.

Jak dochować należytej staranności

W celu wykazania się przed KAS, że podatnik dochował NS, należy wdrożyć System Kontroli Biznesowej, jako procedury wewnętrzne związane z dokumentowaniem transakcji gospodarczych oraz ograniczające ryzyko podatkowe kontrahenta.

Jednym z ważnych elementów wdrożonego SKB jest weryfikacja kontrahenta. Raport (RIF) dostarcza wystarczającej wiedzy o weryfikowanym kontrahencie i – co ważne –  stanowi dla przedsiębiorcy dowód w postępowaniu podatkowym dołożenia przez niego NS.

Rozpoczęcie współpracy z kontrahentem

Chodzi tu o zawarcie transakcji z podmiotem, z którym wcześniej nie zawierałeś transakcji handlowych dotyczących towarów lub też współpracujesz jakiś czas i znasz go, jednak chcesz wykazać dowodowo swoją NS, bo spodziewasz się kontroli KAS. To też sytuacja, w której zawierasz transakcję z podmiotem Ci znanym, z którym zawierałeś ją już wcześniej, ale nowe transakcje będą dotyczyć towarów nieobjętych dotychczas branżą lub profilem działalności kontrahenta, których dotychczas od niego nie kupowałeś.