Dochowanie należytej staranności w przypadku płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) nie zwalnia z odpowiedzialności karnej skarbowej na gruncie KKS za popełnienie czynu zabronionego.

Jeżeli podatnik (Ty) zapłacisz dostawcy towaru przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP), obowiązujący od 1 lipca 2018 r., a jednocześnie pozytywnie zweryfikowałeś przesłanki formalne, a nie zachodzą inne okoliczności -wykluczające twoją dobrą wiarę, które jednoznacznie mogłyby wskazywać na brak dochowania należytej staranności – KAS uzna, że dochowałeś należytej staranności.

Dodatkowo płatność z zastosowaniem MPP zwalnia cię z:

  • odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem, kiedy okaże się że był nieuczciwy,
  • ryzyka nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT – do wysokości kwoty, która odpowiada kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury.