Kampania edukacyjna Bezpieczna Transakcja

Ministerstwo Finansów prowadzi we współpracy z partnerami społecznymi ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna Transakcja.

Podstawowe cele Bezpiecznej transakcji to:

  • zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom dowodów na ich rzetelność (RZ) i należytą staranność (NS) w doborze kontrahenta, celem zagwarantowania im prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT w sposób pewny i niezagrożony kontrolą,
  • wyjaśnienie mechanizmów wyłudzeń VAT, z wyszczególnieniem tzw. „karuzel VAT-owskich” oraz uświadomienie roli, jaką w procederze może pełnić uczciwy przedsiębiorca, który nie zabezpieczy swojej działalności i zostanie wplątany lub uwikłany w „karuzelę VAT”,
  • zwrócenie uwagi przedsiębiorców na rolę dochowania należytej staranności (NS) w obrocie gospodarczym i konieczność weryfikacji kontrahenta (RIF) jako kluczowej przesłanki dochowania NS.

Więcej: www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja