Odpowiedzialność karna, w tym karna skarbowa członków zarządu

. Poprawne rozliczanie się z fiskusem, z dochowaniem wymaganych prawem obowiązków, chroni przedsiębiorstwo przed niepotrzebnymi finansowymi i pozafinansowymi kosztami.

Celem kontroli celno-skarbowych jest kontrola samoobliczenia podatków i ich zadeklarowanie przez podatnika do Urzędu Skarbowego. Poprawne rozliczanie się z fiskusem, z dochowaniem wymaganych prawem obowiązków, chroni przedsiębiorstwo przed niepotrzebnymi finansowymi i pozafinansowymi kosztami. Pominięcie czynności weryfikacji kontrahenta może spowodować kłopoty i straty finansowe.

 

Należyta staranność i odpowiednie dokumentowanie operacji gospodarczych mają zatem zasadnicze znaczenie dla wyłączenia odpowiedzialności karnej – w tym karnej skarbowej – członków zarządu, reprezentujących podatnika przed fiskusem i – w świetle prawa – odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe.

Jeżeli członek zarządu osobiście wykaże w trakcie postępowania kontrolnego, że zarządzana przez niego firma (podatnik) nieświadomie uczestniczyła w łańcuchu dostaw towarów, gdzie dokonano oszustwa w zakresie podatku VAT, może uniknąć zarzutu świadomego popełnienia czynu zabronionego przez kks.